رفتن به بالا

استفاده ارتش هیتلر از مواد مخدر چه تأثیری بر سرنوشت جنگ جهانی گذاشت؟

ظهور دیکتاتوری‌های جنگ‌طلب در اروپا، به کار گرفتن ابزار‌های کشتار جمعی و بهره‌بردن از جدیدترین شیوه‌های تجهیز قشون، از ویژگی‌های بارز جنگ جهانی دوم بود. نیرو‌های آلمان نازی، به عنوان نیروی اصلی آغازگر جنگ، در تمام نقاط قاره اروپا و شمال آفریقا مشغول نبرد بودند و جنگ سنگین در اقیانوس‌ها و دریاها، این مناطق را به قبرستان ناو‌های جنگی و زیردریایی‌هایی تبدیل کرده بود که با صرف مبالغ هنگفت و خارج از تصوری، ساخته شده بودند. روز‌های خوش متحدین سرعت ...


پیشخوان

  • استفاده ارتش هیتلر از مواد مخدر چه تأثیری بر سرنوشت جنگ جهانی گذاشت؟

    ظهور دیکتاتوری‌های جنگ‌طلب در اروپا، به کار گرفتن ابزار‌های کشتار جمعی و بهره‌بردن از جدیدترین شیوه‌های تجهیز قشون، از ویژگی‌های بارز جنگ جهانی دوم بود. نیرو‌های آلمان نازی، به عنوان نیروی اصلی آغازگر جنگ، در تمام نقاط قاره اروپا و شمال آفریقا مشغول نبرد بودند و جنگ سنگین در اقیانوس‌ها و دریاها، این مناطق را به قبرستان ناو‌های جنگی و زیردریایی‌هایی تبدیل کرده ...

یادداشت های امروز


تبلیغات

  • آخرین دیدگاه‌ها