رفتن به بالا

  • رئیس جهاد دانشگاهی مطرح کرد:

    موفقیت فاز اول سلول درمانی

    رئیس جهاد دانشگاهی اظهار کرد: در همان ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور، پژوهشگاه ابن‌سینا به دلیل فعالیت در زمینه ساخت واکسن پیشنهاد داد که می‌تواند در زمینه ساخت واکسن کرونا ورود پیدا کند. به گزارش کیمیای ایران به نقل از مهر، دکتر حمیدرضا طیبی با بیان اینکه توانایی تولید واکسن در محققان پژوهشکده ابن‌سینا وجود دارد، بیان کرد: معمولاً ساخت واکسن از زمان شروع پروژه به ...