رفتن به بالا

  • آنچه درباره کاخ باغچه جوق، زیباترین کاخ ایران در ماکو نمی دانید!

    در ۷ کیلومتری غرب شهر ماکو، روستایی وجود دارد که در آن یکی از زیباترین کاخ های ایران قرار گرفته است. این روستا در دامنه کوه قرار دارد و توسط سردار ماکو در آذربایجان غربی بنا نهاده شده است. این بنا یکی از زیباترین کاخ های ایران است. کاخ باغچه جوق بنایی در حوالی شهر ماکو است که در روستای باغچه جوق قرار دار.د جوق در زبان ارمنی به معنی دِه به کار می رود. روستای باغچه جوق در ...