رفتن به بالا

  • روحانی در بهره‌برداری طرح‌های صنعتی مطرح کرد:

    شنبه‌های مقاومت و پنجشنبه‌های تولید

    رییس جمهوری در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که «مهم است در شرایط سختی که دشمنان به وجود آوردند ملت مان در برابر تحریم و کرونا مقاومت می‌کنند»، اظهار کرد: مردم بیشتر از گذشته پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و کار اصلی در دست مردم است اما انصافا کادر درمانی هم به طور مداوم در حال ایثار و فداکاری هستند.  به گزارش کیمیای ...