رفتن به بالا

  • ادعاهایی که به سرعت تکذیب می‌شوند؛

    هزینه سازی برای پارلمان

    خبرها با جار و جنجال از دیوارهای بتنی مجلس بیرون می‌آید و حسابی حاشیه‌ساز می‌شود اما چند ساعتی بیشتر طول نمی‌کشد که تکذیبیه‌ها یکی بعد از دیگری فضای خبری را در می‌نوردد؛ یکی می‌گوید رسانه‌ها بد منتقل کردند و دیگری می‌گوید سخن‌ها تقطیع شده منتشر شده است و ... بهانه‌هایی که بتوانند نادرستی ادعاها را بپوشاند؛ اما این تنها یک روی سکه سریال تکذیب‌هایی است که درباره ...