رفتن به بالا

  • مسوولیت وزارت صمت در حوزه «ماسک»؛

    قیمت گذاری «ماسک» در سازمان حمایت از مصرف کنندگان

    مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تولید و توزیع ماسک در کشور، گفت: طبق دستور اقای رییس جمهور، وزارت صمت در زمینه تولید و توزیع ماسک مسوولیت لجستیک را برعهده دارد. در عین حال بحث قیمت ماسک نیز مربوط به سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز مصرف کننده ماسک است که در  سطح مراکز درمانی توزیع می کنیم.  به ...