رفتن به بالا

  • رییس جمهور:

    صنعت برق به خودکفایی ۹۰ درصدی رسیده است

    رییس جمهوری در آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نیرو با بیان اینکه جاسک به زودی تبدیل به بندر تجاری مهم صادرات نفت ما می‌شود، اظهار کرد: از همه کارکنان وزارت نیرو و همه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خصوصی و عمومی دولتی که ما را در همه زمینه‌ها خودکفا می‌سازند تقدیر کنم. همه مردم ما توجه دارند اما وقتی در نعمت هستیم به آن توجهی نداریم و الان که برق و آب ما قطع ...