رفتن به بالا

  • مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران:

    شبکه شهرداران شهرهای تالابی کشور شکل می‌گیرد

    مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به نقش شهرداری‌ها در آگاه‌سازی جوامع برای بهره‌برداری خردمندانه از تالاب ها، شکل‌گیری شبکه شهرداران شهرهای تالابی را به عنوان نقطه عطفی در ایجاد پیوند میان جوامع شهری و تالاب ها دانست و گفت: مدیریت پایدار تالاب‌های کشور از طریق همکاری‌ و مشارکت ذینفعان کلیدی در اجرای برنامه‌های مدیریت جامع زیست‌بومی تالاب‌های ...