رفتن به بالا

  • ضرورت بازخوانی سبک ترویج حجاب

    حلقه مفقوده در بازخوانی‌‎های نوین از حجاب همان شرافت انسانی است، چراکه شرافت انسانی اشاره به روح کمال‌گرا و زیباصفت انسان برای تعریف اشرف مخلوق بودن است که گاه بی‌توجهی به واژه شرافت، نسل جدید را دشمن بی چون و چرای حجاب می‌سازد، در صورتی که اگر این نسل از جام شیرین و گوارای آن بنوشند به هیچ عنوان این غذای لذیذ و آرام‌بخش روح و روان را با هیچ نوشیدنی دروغین دیگری ...