رفتن به بالا

  • نگرانی برای ثبت نام دانش آموزان جزئی از سبک زندگی والدین ایرانی؛

    پیچ و خم ثبت نام در سال کرونایی

    هر سال روزهای داغ مرداد، روزهای سردرگمی خانواده‌ها در مسیر خانه و مدرسه و منطقه برای ثبت نام فرزندانشان بود و امسال کرونا، این مسیر را ناهموار تر کرده است.  به گزارش کیمیای ایران به نقل از مهر، آموزش و پرورش کوشید تقویم آموزشی اش علیرغم آموزش مجازی و شیوع کرونا به تعویق نیفتد. هر چقدر همه از ابتدا نگران تعویق یا عدم تعویق کنکور سراسری بودند و هستند اما آموزش و پرورش ...