رفتن به بالا

  • شمیم دل‌انگیز کمک‌های مومنانه در قلب محرومیت‌ها؛

    اینجا از هوا هم مهربانی می‌بارد

    اگر به ۶ ماه قبل برگردیم، همان روزهایی که نام ویروس کرونا زبان به زبان می‌چرخید و خیلی زود تاثیرش را روی زندگی‌ها گذاشت و از همان روزهای نخست که این ویروس مطرح شد خیلی زود لوازم حفاظتی از جمله ماسک و دستکش و لوازم ضدعفونی کمیاب شد و همین موضوع نگرانی‌ها را بیشتر کرد، تنها اعلام نیاز کافی بود که خانه‌ها حتی تبدیل به کارگاه خیاطی شد تا این نیاز برآورده شود و در ادامه ...