رفتن به بالا

  • اوحدی اعلام کرد:

    برخورداری شهدای سلامت از امتیازات افراد در حکم شهید

    رییس بنیاد شهید با اشاره به تدوین و ابلاغ «آئین‌نامه اختصاصی تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، گفت: بعد از گردش کار وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمت مقام معظم رهبری موضوع شهدای حوزه سلامت در جلسه شورای عالی امنیت ملی تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسید و حسب تبصره ۳ مصوبه فوق، آئین‌نامه اجرایی شهید خدمت با مزایای «در ...