رفتن به بالا

  • جانبازان ساکن آسایشگاه‌ها، تنهاتر از همیشه؛

    وعده رئیس بنیاد شهید برای رسیدگی

    شاید در سطح شهر آسایشگاه‌های فراوانی برای نگهداری افراد دارای شرایط خاص وجود داشته باشد، اما آسایشگاه‌های جانبازان داستانش متفاوت‌تر از باقی موارد است. اغلب ساکنان این مراکز جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان هستند و بسیاری از آنها به خواست خود و برای آسیب نرساندن به اعضای خانواده خود، سکونت در اتاق‌های آسایشگاه‌ها و پوشیدن همان لباس‌های تکراری سفید و آبی را ...