در ۷ کیلومتری غرب شهر ماکو، روستایی وجود دارد که در آن یکی از زیباترین کاخ های ایران قرار گرفته است. این روستا در دامنه کوه قرار دارد و توسط سردار ماکو در آذربایجان غربی بنا نهاده شده است. این بنا یکی از زیباترین کاخ های ایران است.

کاخ باغچه جوق

کاخ باغچه جوق بنایی در حوالی شهر ماکو است که در روستای باغچه جوق قرار دار.د جوق در زبان ارمنی به معنی دِه به کار می رود. روستای باغچه جوق در فاصله ۷ کیلومتری ماکو واقع شده است. این روستا از غرب و جنوب به دامنه کوه باصفای (چرکین) محدود می شود. کاخ قاجاری باغچه جوق در بخش جنوب شرقی روستا خودنمایی می کند و بائی آن تیمور تیموری، معروف به اقبال السلطنه ماکویی است.

کاخ باغچه جوق ماکو

اقبال السلطنه یکی از حکام وقت و از سرداران مظفرالدین شاه بوده است. کاخ باغچه جوق از نظر معماری  ویژگی های منحصر بفردی را در خود جای داده است؛ فضایی که برای مدتی شما را از شلوغی ها و دغدغه ها دور می کند و آرامشی خاص در خود دارد. این مجموعه ۱۱ هکتاری پوشیده از درختان گوناگون و قدیمی است که در میان آن ساختمانی با شکوه و در عین حال ساده خودنمایی می کند

کاخ باغچه جوق

چیزی که در معماری کاخ وجود دارد ترکیبی از معماری ایرانی و اروپایی است و در نتیجه جهانی متفاوت را به شما نشان خواهد داد، فقط کافی است که پای در آن نهاده و محو تماشای تزیینات و جلوه های آن شوید که ۳۰ سال برای آنها زمان گذاشته شده است. اشیا و لوازم زندگی سردار ماکو را در گوشه گوشه این بنا می توانید ببینید و قدری بیشتر با حال و هوای زندگی او آشنا شوید.